Disclaimer


1. Algemeen

Met behulp van het klantenbeoordelings software worden online shops in staat gesteld om hun klanten de mogelijkheid te bieden om hun webshop en dienstverlening te laten beoordelen. Gedurende de looptijd van het contract kan de shopeigenaar alle feedback van de klant tonen, welke op een unieke pagina wordt aangeboden door Digikeur. Digikeur kan tevens bemiddelen bij geschillen tussen de klant en online shop. Dit contract bindt enkel de winkel eigenaar, niet zijn klanten.


2. Verwijzingen en Links

Behoudens deze disclaimer, is Digikeur niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.


3. Intellectuele rechten

Op de inhoud en vormgeving met betrekking tot deze site, mede te verstaan alle teksten, afbeeldingen en code op de site, evenals het ontwerp (collectief de 'content') rust auteursrecht, databankenrecht, intellectuele rechten en eigendomsrechten. Het verveelvoudigen, aanpassen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen of uitvoeren van 'content' zonder uitdrukkelijke toestemming van Digikeur is verboden.


4. Vrijwaring

U zal Digikeur en diens handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.


5. De juridische geldigheid

Wetgeving Deze juridische mededeling wordt geregeerd door de Nederlandse wet, onafhankelijk van uw locatie en zonder verwijzing naar andere gewenste wetten en regels.


6. Afwijzing

Digikeur behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Digikeur de toegang tot de webpagina monitoren.